Przechowywanie

Farby i inne komponenty w opakowaniach fabrycznie zamkniętych winny być przechowywane w temperaturze 18-20°C. Okres przechowywania materiałów w tych warunkach sięgać może do pięciu lat.

Farby w rozpieczętowanych opakowaniach powinny być przechowywane w temperaturze 18-20°C po szczelnym zamknięciu pokrywki. Okres przechowywania farb w rozpieczętowanych opakowaniach zależy od stopnia wypełnienia opakowania i maleje przy niewielkich ilościach farby w puszce - wskazane jest wtedy przekładanie farby do mniejszego pojemnika

Utwardzacz ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci. Opakowania powinny być szczelnie zamykane, przechowywane w warunkach niskiej wilgotności powietrza, nie zaleca się zrywania wieczka - plomby zamykającej, lecz utwardzacz należy pobierać przez niewielki otwór w wieczku - plombie np. za pomocą strzykawki.

Od 1990 roku farby Visprox oferuje w Polsce

ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa
tel. 22 8635713
e-mail: info@tampotechnika.pl

Farby Visprox Pantone® Matching System25.05.2024 07:42
Tampotechnika sp. z o.o. ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa, tel. 22 8635713, e-mail: info@tampotechnika.pl