Przygotowanie

Obserwuj jak farba spływa z mieszadła na powierzchnię farby znajdującej się w naczyniu.

Jeżeli farba spiętrza się ponad powierzchnią (rys. A), farba jest zbyt gęsta.

Jeżeli farba spływa gładko w poziomie farby w naczyniu (rys. B), lepkość farby jest właściwa.

Jeżeli farba tworzy wgłębienie w powierzchni (rys. C) – farba jest zbyt rzadka.


Dostosuj proporcję farby i rozcieńczalnika (opóźniacza) do uzyskania właściwej lepkości.

Od 1990 roku farby Visprox oferuje w Polsce

ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa
tel. 22 8635713
e-mail: info@tampotechnika.pl

Farby Visprox Pantone® Matching System25.05.2024 07:04
Tampotechnika sp. z o.o. ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa, tel. 22 8635713, e-mail: info@tampotechnika.pl