Opis

Rodzaj
Błyszcząca, szybkoschnąca farba jedno- lub dwuskładnikowa o wysokiej żywotności ("pot-life") i dobrej przyczepności do rozmaitych podłoży.

Zastosowanie
Tworzywa termoplastyczne (polistyreny, ABS, poliwęglany, PCW, poliestry, poliuretany, polietylen i polipropylen – po aktywacji, poliamidy – z obróbką termiczną, tworzywa akrylowe), powierzchnie lakierowane, metale (z metali kolorowych musi być usunięta warstwa tlenków), szkło, ceramika, tworzywa termoutwardzalne.

Właściwości
TCI 8700 / TCP 9900 jest farbą zasadniczo dwuskładnikową o znakomitych własnościach, takich jak: dobra przyczepność do rozmaitych materiałów, wysoka odporność na chemikalia. Praca z farbą TCI 8700 / TCP 9900 jest tak łatwa, jak z farbami jednoskładnikowymi. Reakcja chemiczna polimeryzacji farby następuje w suchej warstwie nadrukowanej, dlatego żywotność przygotowanej farby jest wysoka ("pot-life"). W wielu zastosowaniach farba TCI 8700 / TCP 9900 może być stosowana jako jednoskładnikowa.

Suszenie
Suszenie następuje poprzez odparowanie rozcieńczalnika. Reakcja chemiczna pomiędzy dwoma składnikami rozpoczyna się dopiero po wysuszeniu. Ponieważ reakcja ta przebiega bez użycia tlenu, wyroby nadrukowane mogą być układane na sobie bez zagrożenia dla pełnego utwardzenia nadruku. Przy suszeniu na powietrzu warstwa farby jest pyłosucha po 15 min. Wybór chwili układania wyrobów w stosach zależy od stosowanego rozcieńczalnika, temperatury, wentylacji i cech drukowanego materiału. Przy stosowaniu pieca tunelowego czas schnięcia zależy od temperatury, gęstości sita, typu rozcieńczalnika, cech drukowanego materiału itp.
Optymalny stosunek temperatury i szybkości przesuwu materiału należy ustalić doświadczalnie.
Zalecenie: 30-60 sekund przy 60°C w dobrze wentylowanym piecu tunelowym.
Dla uzyskania lepszej przyczepności do metali,szkła, ceramiki farby TCI 8700 / TCP 9900 mogą być również wygrzewane. Także po suszeniu tunelowym można stosować wygrzewanie w celu uzyskania natychmiastowego utwardzenia farby. Czas wygrzewania: 5-10 minut przy 180°C, 25-30 minut przy 120°C.

Połysk
Wszystkie farby są błyszczące.

Przyczepność
Przyczepność do wymienionych wcześniej materiałów jest doskonała. Materiały przeznaczone do nadruku nie mogą być zatłuszczone lub pokryte tlenkami (metale). Należy uważać, aby środek odtłuszczający sam nie zawierał tłuszczu i nie powodował kondensacji. Bardzo dobrym środkiem do odtłuszczania jest roztwór IP - izopropyl (wycierać suchą szmatką). Właściwa ocena przyczepności może nastąpić po zakończeniu reakcji, zwykle po 48 h.

Odporność
Po właściwym utwardzeniu farby TCI 8700 / TCP 9900 są odporne na alkohole, kosmetyki (szampony), detergenty, benzynę ekstrakcyjną i wodę morską. Farba nie jest odporna na silne aromaty i ketony, stężone kwasy i zasady.

Elastyczność
Bardzo dobra. Metale drukowane farbą TCI 8700 / TCP 9900 mogą być tłoczone po nadruku.

Wydajność
Przy zastosowaniu 10% utwardzacza i ok. 20% rozcieńczalnika, w zależności od doboru sita uzyskuje się następujące zużycie:

Od 1990 roku farby Visprox oferuje w Polsce

ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa
tel. 22 8635713
e-mail: info@tampotechnika.pl

Farby Visprox Pantone® Matching System14.06.2024 21:28
Tampotechnika sp. z o.o. ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa, tel. 22 8635713, e-mail: info@tampotechnika.pl